Umetnica, ki bo sodelovala na delovnem izzivu, je izbrana   

Eno-mesečna rezidenca v lokalnem Ateljeju Azil bo izbrani umetnici omogočila stik z utripom AKC Metelkova mesto. Pomen delovnega področja Umetnica_ik na delovnem obisku presega le spoznavanje umetniške scene in njenih_govih akterk_jev v prestolnici, saj poudarek leži tudi na obratnem procesu; prenosu veščin, znanja, idej, razmisleka, ki ga bo izbrana umetnica doprinesla v AKC Metelkova mesto in širše.

Vesele_i smo, da ima Nataša Berk željo komunicirati tudi z obiskovalkami_ci AKC Metelkova mesto in jih vplesti v  projekt. Njen predlog je participatoren,  izrazito socialno naravnan in vključujoč ter bo kot tak gotovo prispeval večji solidarnosti in boljšemu povezovanju med uporabnicami_ki Metelkove.

Veseli nas tudi, da smo dobile_i vpogled v 12 raznolikih zanimivih umetniških projektov, zato se zahvaljujemo vsem prijavljenim.

Odprti poziv KUD Mreža za umetniško rezidenco v AKC Metelkova mesto   

Umetnica_ik na delovnem izzivu je projekt, ki omogoča eno-mesečno delovno bivanje v rezidenčnem Ateljeju Azil.  Na delovne rezidence praviloma vabimo udeleženk_ce iz tujine, v letošnjem letu pa smo se odločile_i, da damo prednost umetnicam_kom iz Slovenije s prebivališčem izven Ljubljane. 

Atelje Azil nudi osnovne pogoje za realizacijo sodobnega vizualnega projekta v galerijskem okolju matične Galerije Alkatraz in v javnem prostoru znotraj zidov AKC Metelkova mesto (Gesamtkunstwerk Metelkova).

Skozi tovrstna gostovanja poskušamo navezati stik z umetnicami_ki, katerih domači prostor oblikujejo drugačni tokovi in pogoji delovanja, da bi v urbano okolje glavnega mesta vnesle_i novo energijo ustvarjalke_ca iz drugih okolij.

Rok za prijave: 9. maj 2021

Izvedba rezidence: 1. – 31. 7. 2021

Lokacija: Metelkova mesto, Ljubljana / Galerija Alktraz, Atelje Azil.

 

Kdo se lahko prijavi?

Sodobne_i ustvarjalke_ci z izkušnjami na področju  vizualnih in interdisciplinarnih umetnosti s prebivališčem izven Ljubljane, ne glede na spol in starost. Slovensko državljanstvo ni pogoj. Bivalni atelje žal ne zagotavlja dostopa za gibalno ovirane osebe.

Kaj ponujamo:

  • bivalno-delovni atelje in pogoje za zbrano snovanje umetniškega projekta;
  • produkcijsko infrastrukturo in strokovno pomoč kuratorjev;
  • avtorski honorar in plačilo materialnih stroškov: 2500 €;
  • organizacijsko podporo;
  • možnost javnega dogodka (otvoritev) – v kolikor bodo to dopuščali ukrepi za zajezitev širjenja okužb;
  • promocijo.

Cilj rezidence in pričakovanja

Eno-mesečna rezidenca v lokalnem Ateljeju Azil bo izbrani_emu umetnici_ku omogočila stik z utripom AKC Metelkova mesto. Pomembna dodana vrednost delovnega izziva ne bo le spoznavanje umetniške scene in njenih akterk_jev v prestolnici – ampak  tudi  poudarek na obratnem procesu; prenosu veščin, znanja, idej, razmisleka, ki ga izbrana oseba doprinese AKC Metelkova mestu in širše.

Pričakujemo, da umetnica_k realizira razstavo v Galeriji Alkatraz in ustvari  eno javno umetniško intervencijo (skulptura, instalacija, mural, performans…).

Prijavite se

Pošljite e-sporočilo na  z naslovom „Prijava za rezidenco Umetnica_k na delovnem izzivu“ in priložite: – življenjepis v slovenščini

  • tri primere vašega nedavnega dela (povezave na spletne strani so dovolj)
  • delovni načrt rezidenčnega bivanja (grobi opis projekta in načrtovanih dejavnosti, do 2500 znakov)
  • kontaktni podatki prijavitelja_ice (naslov za vročanje, elektronski naslov, telefonska številka).

Po prejeti prijavi se bomo dogovorile_i za naslednje korake.

O izboru bomo obvestile_i predvidoma do 20. maja 2021. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov galerija.alkatraz@gmail.com ali pokličete na telefonsko številko 386 1 434 03 45

Organizacija: KUD Mreža, Masarykova 24, 1000 Ljubljana, Slovenija l Slovenia, kudmreza.org / galerijalkatraz.org

Tel: +386 1 434 03 45
Fax: +386 1 432 33 78

 

Balkanada: javni poziv skladateljem in glasbenim improvizatorjem na območju Balkana za umetniško rezidenco v Kanadi   

Balkanada: javni poziv za skladatelje / improvizatorje

Tour de Bras je organizacija za sodobno improvizirana glasbo z mednarodnim ugledom, ki že več kot petnajst let aktivno deluje tudi kot založba. Na letni ravni se povezuje in sodeluje z umetniki iz celega sveta. Med nedavnimi turnejami po Balkanu so člani Tour de Bras srečali številne predane organizacije in umetnike ter odkril dinamičnost balkanskih prizorišč. Iz te izkušnje se je razvila ideja za zagon projekta Balkanada, ki ga Tour de Bras v l. 2021/22 izvaja v partnerstvu s KUD Mreža iz Ljubljane. Cilj projekta je omogočiti možnosti za srečanja med skladatelji in improvizatorji iz različnih kulturnih okolij.

Na letošnjem razpisu iščemo skladatelja_ico / improvizatorja_ko, ki se raziskovalno posveča konceptu “kompozicija za improvizatorje_ke”. Izbrani skladatelj_ica / improvizator_ka bo teden dni bival_a v Salonu58 v podeželski skupnosti Marsoui (Gaspésie, Québec). Naslednje tri dni pa bo v kraju Rimouski s kanadskimi improvizatorji izvedel_a javni koncert. Naslednje leto bo izbranec_ka imel_a priložnost ponovnega sodelovanja z enim_o od kvebeških glasbenikov_c na Balkanu.

Poziv je odprt od 1. 2. do 30. 4. 2021.

Za prijavo je potrebno poslati:

· Kratek opis projekta;
· Življenjepis;
· Dva do tri primere vaših prejšnjih del v vlogi skladatelja_ice / improvizatorja_ke.

Prosimo, pošljite prijavo Éricu Normandu na: brasderic@gmail.com do 30. 4. 2021 do polnoči, zadeva: Balkanada call.

Navodila za kompozicijo:

· Kompozicija mora biti napisana za 5 do 11-članski improvizacijski orkester;
· Po želji lahko skladatelj_ca nastopa z orkestrom, ni pa obvezno;
· Instrumentacija: električne in klasične kitare, kontrabas, godala vseh velikosti, pihala (bariton saksofon, bas klarinet, pozavna, trobenta, oboa), harfa, harmonika, tolkala;
· Pri komponiranju je potrebno upoštevati, da se bo število igralcev in instrumentacija med različnimi interpretacijami razlikovala (zagotoviti morate trajnost);
· Možne so vse vrste glasbenih partitur: običajna notacija, grafična notacija, konceptualna igra itd.,
· Trajanje dela: 20 – 40 minut.

Pogoji:

· Prijavitelj_ica mora biti rezident_ka ​​Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ali Severne Makedonije;
· Biti morate osebno navzoči v Rimouskem in Marsouiju (Quebec, Kanada) od 22. 10. do 2. 11. 2021;
·Prejmete 1.500 CAD (kanadskih dolarjev) za skladbo + 300 CAD za izvedbo koncerta, skupaj= 1.800 CAD;
· Izbranemu_i kandidatu_ki bo Tour de Bras poslal uradno vabilo maja 2021;
· Izbarani_a kandidat_ka mora sam_a ali s pomočjo vladnih ali nevladnih organizacij v svoji državi zagotoviti kritje stroškov povratne letalske vozovnice do Montreala. Svetujemo, da se obrnete na: Ministrstvo za kulturo, veleposlaništvo, konzulat, program potovanj za umetnike, razne mednarodne programe ali podobno, odvisno od možnosti v posamezni državi);
· Stroške nastanitve in potovanj v Quebecu krije Tour de Bras.

tourdebras.com

X