Kulturno umetniško društvo Mreža si v Avtonomnem kulturnem centru Metelkova mesto prizadeva za izboljšanje infrastrukturnih in produkcijskih pogojev na ljubljanski neodvisni kulturno-umetniški sceni že od ustanovitve leta 1997.

V nekdanji vojaški kuhinji kasarne JLA je na pobudo mladih študentk_ov Akademije za likovno umetnost, prvo leto kot artist-run prostor, nastala Galerija Alkatraz, kjer od leta 1997 prirejamo razstave sodobne umetnosti. Osredotočamo se na predstavljanje družbeno-kritične in promoviranje neuveljavljene umetnosti mladih avtoric_jev . Ob obletnici AKC Metelkova mesto vsako leto predstavljamo umetnost lokalne produkcije; od leta 2014 v formatu preglednih razstav metelkovskih umetnic_kov.

KUD Mreža od leta 2000 prireja Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, ki na številna ljubljanska prizorišča, vsakič okoli 8. marca, pripelje koncerte, razstave, urbane intervencije, video projekcije in predavanja.

Celostna umetnina Metelkova je tista ključna podstat delovanja društva, na kateri se manifestirajo in prepletajo estetske, organizacijske, politične, aktivistične, umetniške in ideološke prakse AKC Metelkova mesto. Več kot 200 javnih likovnih intervencij predvsem lokalnih umetnic_kov, tvori Celostno umetnino Metelkova (Gesamtkunstwerk Metelkova), ki nastaja od leta 2004.

V Atelje Azil (od 2006) na daljše rezidenčne programe vabimo mednarodne  umetnice_ke in jim omogočamo stik z utripom AKC Metelkova mesto, jih povezujemo z tukajšnjo umetniško sceno; poudarek je na prenosu veščin, znanja, idej in razmisleka vseh vključenih. 

Vodimo edinstveno Nočno izložbo Pešak z razstavami specifičnih umetniških del, ki gradijo na svetlobnem učinku. Umetniška dela so postavljena za steklenimi okni stavbe Pešaki na Metelkovi; vidna so tudi z daljnogledom, nameščenim na bližnjem razglednem stolpu.

Koncertni cikel svobodno improvizirane glasbe in free jazza Džez pri koritu smo prirejale_i med leti 2007 -2015, leta 2016 smo tovrstne muzike preimenovali v FriForma. Serija koncertov goji robne glasbene prakse kot so sodobna improvizirana glasba, sodobna komponirana glasba, elektro akustika, nove oblike jazza ipd.). Cikel dopolnjujejo tudi izdaje glasbenih zapisov pri novi ediciji izložbe Inexhaustible Editions/Edition FriForma (Edicija FriForma). S koncertnim ciklom FriFormA\V, ki je bil ustanovljen leta 2018, težimo k raziskovanju inovativnih umetniških idej, črpajoč predvsem iz umetniških potencialov mlajše in srednje generacije slovenskih in mednarodnih vizualnih umetnic_kov in glasbenic_kov, ki ustvarjajo na področjih videa, elektro akustike in zvočne umetnosti.

Od leta 2012 skupaj z Vrtcem Vodmat snujemo projekte v katere vključujemo različne umetnice_ke ter tako omogočamo otrokom, da preko različnih jezikov in umetniških področij vstopajo v odnose s svetom in s samim seboj ter sporočajo o doživetem, v na novo konstruiranih spoznanjih. 

KUD Mreža organizira umetniški festival recikliranja in DIY kulture – Reciklart. Namen projekta je aktivno vključevaje mladih skozi soustvarjanje festivala. To lahko počnejo skozi interveniranje pri nastajanju skupinskih del, udeležbo na delavnicah, razstavljanje v galeriji in ustvarjanje ter poslušanje glasbe. Festival, ki se odvija od leta 2014, je postal osrednje prizorišče poletnega programa AKC Metelkova mesto.

Koncertna serija Metabonma je bila namenjena domačim in tujim ustvarjalkam_cem na področju sodobne klasične glasbe, koncerti pa so se odvijali za to glasbo v netipičnih prostorih, ji s tem širili možnosti prezentacije in izvajanja pred drugo publiko. Cikel je potekal med 2013 – 2019.

Med leti 2000 in 2014 je društvo so-upravljalo kulturno prizorišče in mladinski center Menza pri koritu.

Vsebinsko poročilo 2019-2020

Finančno poročilo 2019

Finančno poročilo 2020

Delovanje društva sofinancirajo:

X