KUD Mreža hrani in zbira arhivsko gradivo avtonomnega kulturnega centra Metelkova mesta od leta 1993. Arhiv vsebuje fotografije, zvočne in video posnetke, medijske odzive, esejistične zapise, dokumentacijo ipd. Vse ljubiteljske arhiviste vabimo k sodelovanju, dopolnjevanju in razvrščanju arhivskega gradiva. Doslej zbrano gradivo si je mogoče ogledati v pisarni društva Mreža.

Za pokušino si na tem mestu lahko ogledate nekaj fotografij iz pestre zgodovine Metelkova mesta. Fotografije so delo različnih poklicnih in amaterskih fotografov. Objavljamo jih v dobro zainteresirane javnosti, pa tudi v upanju, da jih bodo avtorji prepoznali kot svoje in nas o tem obvestili. Informacije o avtorstvu fotografij, dogodkov in zgodb lahko pošljete na naslov: natasa.serec@gmail.com. Dotlej jih objavljamo pod licenco Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Več o zgodovini metelkovske in ljubljanske prostorske politike lahko preberete v knjigi Bratka Bibiča Hrup z Metelkove (Mirovni inštitut, 2003) ali v priloženem povzetku iz njegove sociološke študije o urbanizmu in urbani kulturi v Ljubljani v angleščini: (Instead of) Summary.

Digitalni arhiv medijskih odzivov od 1990 do 2004

1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004

Seznam avtorjev in naslovov člankov

Kladnik Darinka: Armada ni proti hotelu. Dnevnik, Ljubljana, 20.2.1990.
Golob Marko: Ali vemo, kdo je lastnik vojašnic? 13.4.1990.
Kladnik Darinka: Denar ni v igri. Dnevnik, Ljubljana, 19.4.1990.
Grah Matija: Ljubljana – vojni plen JLA. Mladina, Ljubljana, 8.6.1990.
Več avtorjev: Dnevnikova podmornica, Ljubljana, 18.9.1990:
· Mastnak Tomaž: Metelkova v novem totalitarizmu.
· Gantar Pavel: Boj za kulturo, boj za prostor.
· Hren Marko: Praktični in simbolni mejnik.
· Bibič Faninger Bratko: Od prostora do družbe in nazaj.
· Babačić Esad: Mladi v peklu – 2.
Kladnik Darinka: JLA bo spoštovala dogovor. Dnevnik, Ljubljana, 24.9.1990.
Matoz Zdenko: Namesto vojašnice kulturni center. Delo, Ljubljana, 25.9.1990.
Sever Jani: Spominski center Janeza Janše. Mladina, Ljubljana, 27.9.1990.
Gantar Pavel: Vrnimo kasarne mestu. Delo, Ljubljana, 29.9.1990.
Kladnik Darinka: Lastništvo vojaških objektov. Dnevnik, Ljubljana, 11.10.1990.
Roglič Meta: Selitev vojske na obrobje Ljubljane. Dnevnik, Ljubljana, 26.11.1990.
Babačić Esad: Vojna za Metelkovo. Mladina, Ljubljana, 18.12.1990.
Z.M.: Ustanovitev društva Mreža za Metelkovo. Delo, Ljubljana, 24.12.1990.
Matoz Zdenko: Vojašnica na Metelkovi lahko postane središče kulture. Delo, Ljubljana, 26.12.1990.

ČLANKI IZ LETA 1990

Koncept in zbiranje medijskih odzivov: Nataša Serec
Svetovanje in podpora pri produkciji: Dare Pejić
Skeniranje (DIY Book Scanner): Anja Kocman
Podpora pri skeniranju: Kristjan Tkalec in Maja Sande, Rampa Lab
Tehnična podpora: Luka Frelih, Ljudmila

Zahvaljujemo se ekipi Rampa Lab, Kersnikova 4, Ljubljana za pomoč pri digitalizaciji arhiva.

X